zuš děti
Ani o prázdninách muzikanti nezahálí! Dechový orchestr ZUŠ Zdounky pod vedením Pavla Skopala zahájil svým vystoupením program oslav 40. výročí Zdounečanky, které se, byť za velmi nepříznivého počasí, konaly v areálu fotbalové hříště v sobotu 16. července. Jsme rádi, že naše žáky přišli podpořit i jejich příbuzní a zúčastnili se tak slavnostního festivalu dechovek, který je u nás díky aktivitám bohužel téměř již před rokem zesnulého ředitele a kapelníka Miroslava Nauče desetiletou tradicí. Navíc náš mládežnický soubor, založený roku 1972 učitelem Štěpánem Nesvadbou, může za vznik dnes známé Zdounečanky, kdy prvními muzikanty v roce 1976 byli především žáci a absolventi tehdejší LŠU. Nechť tato hudební tradice v naší obci stále pokračuje!