zuš děti

PEDAGOGICKÝ SBOR 2016/2017   

MgA. Norbert SVAČINA, Ph.D.      
ředitel školy
hudební obor
výuka: Hra na dechové nástroje (MPV Koryčany)

Marie DRKULOVÁ 
zástupkyně statutárního orgánu
hudební obor 
výuka: Hra na klavír, Hudební nauka, Přípravná hudební výchova 
učebna č. 7 (po - pá)

Ludmila SVAČINOVÁ     
vedoucí místa poskytující vzdělávání Koryčany 
hudební obor
výuka:
 Hra na housle, Hra na klavír, el. klávesy; Komorní hra; Hudební nauka
Zdounky - učebna č. 2 (po, út, pá)
MPV Koryčany
(st, čt)

Šárka JABLUNKOVÁ   
hudební obor

výuka: Hra na akordeon, Hra na el. klávesy; Komorní hra

učebna č. 5 (st - pá)

Mgr. Jiří JABLUNKA   
koordinátor ŠVP 
hudební obor

výuka: Hra na zobcovou flétnu, tenor, tubu

učebna č. 5 (út)  

Mgr. art. Jiří HORVÁTH 
hudební obor
výuka: Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na zobcovou flétnu; Komorní hra

učebna č. 3 (čt, pá)

Pavel SKOPAL, DiS.
hudební obor
výuka: Hra na trubku, Hra v dechovém orchestru

učebna č. 4 (čt, pá) 

Martin ŠTRUBLÍK, DiS.

hudební obor
výuka:
 Hra na kytaru

Zdounky - učebna č. 3 (po, út) 
MPV Koryčany (pá)

Mgr. Monika SELUCKÁ
hudební obor
výuka:
 Hra na klavír

MPV Koryčany 

Marie DRKULOVÁ ml.
hudební obor
výuka:
 Hra na klavír; Komorní hra - učebna č. 7 (st), 1 (pá)


Bc. et Mgr. Kateřina ZELENKOVÁ
výtvarný obor
Zdounky - uč. č. 6 (út, st)
MPV Koryčany (út)


Mgr. Michala HORÁKOVÁ
 
- rodičovská dovolená
Alena CHOLASTOVÁ - rodičovská dovolená