zuš děti

PEDAGOGICKÝ SBOR 2018/2019   

MgA. Norbert SVAČINA, Ph.D.      
ředitel školy
hudební obor
výuka: Hra na dechové nástroje 

Marie DRKULOVÁ 
zástupkyně statutárního orgánu
hudební obor 
výuka: Hra na klavír, Hudební nauka, Přípravná hudební výchova 

Bc. Iva BUBENÍČKOVÁ    
hudební obor
výuka:
 Hra na housle

Marie DRKULOVÁ ml.
hudební obor
výuka:
 Hra na klavír; Komorní hra 

Mgr. art. Jiří HORVÁTH 
hudební obor
výuka: Hra na klarinet, saxofon, zobcovou flétnu; Hra v dechovém orchestru

Mgr. Jiří JABLUNKA   
hudební obor

výuka: Hra na zobcovou flétnu, tenor

Šárka JABLUNKOVÁ   
hudební obor

výuka: Hra na akordeon, el. klávesy; Komorní hra

Mgr. Monika SELUCKÁ
vedoucí místa poskytujícího vzdělávání Koryčany 
hudební obor
výuka:
 Hra na klavír; Hudební nauka; Komorní hra

BcA. Pavel SKOPAL
hudební obor
výuka: Hra na trubku


Martin ŠTRUBLÍK, DiS.
hudební obor
výuka:
 Hra na kytaru


Mgr. Kateřina ZELENKOVÁ
výtvarný oborMgr. Michala HORÁKOVÁ
 - rodičovská dovolená


Přejít na facebook