zuš děti
HUDEBNÍ NAUKA

Pravidelná výuka dle rozvrhu probíhá v učebně HN (č. 1, přízemí) od 10. září 2018.

Vyučující: Marie Drkulová
Za pracovní sešit vybíráme 70,- Kč

Přípravná hudební výchova (PHV)

pondělí 1335 – 1420

 
Hudební nauka 1. ročník
úterý 1425 – 1510


Hudební nauka 2.+3. ročník
středa 1425 – 1510


Hudební nauka 4.+5. ročník
úterý 1515 – 1600

___________________________________________

VÝTVARNÝ OBOR

Domluva rozvrhu v pondělí 3. 9. a v úterý 4. 9. vždy od 1330 do 16 hodin v učebně VO (č. 6, 2. poschodí).
Pravidelná výuka bude zahájena od 10. září 2018.

vyučující: Mgr. Kateřina Zelenková

VO 1. skupina
pondělí 1300 – 1515

VO 2. skupina
pondělí 1530 – 1745

VO 3. skupina
úterý 1210 – 1425

___________________________________________

DECHOVÝ ORCHESTR
pátek 1600 – 1730 (hudební sál nebo DK Zdounky)

vyučující: Mgr. art. Jiří Horváth


Přejít na facebook